Reklamacjie i zwroty

1. Nasz Sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru/towarów. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

2. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi. Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.

3. Reklamacje dotyczącą wad towaru lub braków części składowych Kupujący powinien zgłosić Sklepowi. Reklamację można zgłaszać na adres opalka@opalkadlafirm.pl

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5. Reklamacje, tryb ich składania, uprawnienia, i inne elementy dotyczące reklamacji
realizowane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i innymi przepisami powszechnie obowiązującym.

6.  W celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać następujące dokumenty:
  • Formularz reklamacyjny, który można pobrać  z naszej strony w formacie .doc oraz .pdf
  • Kopię dokumunetu zakupu (skan).
  • Protokół szkody (jeśli szkoda powstała podczas transportu firmy przewozowej), (skan).

7.  Po upływie 14 dni roboczych od daty doręczenia przesyłki, reklamacje na szkody powstałe w transporcie firmy przewozowej nie będą rozpatrywane. Warunkiem jest spisanie protokołu szkody z kurierem w dniu dostawy.

8.  Zgłoszenia reklamacji bez kompletnej dokumentacji będą traktowane jako niezgłoszone. 

9.  Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego do rozpatrzenia przez firmę P.P.H.U. Marek Opałka  mailowo lub telefonicznie. 

Reklamacje można przesyłać mailowo na adres : 
opalka@opalkadlafirm.pl